top of page

de eeuwige perfectionist

Eerst was het een experiment, gevolgd door de diepgang van de vorm. Het is een kwestie van permitteren, tijd te nemen in een wereld die nooit stilstaat.

Het voortschrijdend inzicht heeft een plek gekregen in de huidige maatschappij, kennis beheerst en losgelaten, om ruimte te maken voor het gevoel. Hij is erdoor gefascineerd.

Ruim veertig, bijna vijftig jaar in het kappersvak, heeft Wiel Essers geleerd dat de aandacht van een nieuwe vormen soms enige vluchtigheid met zich meebrengt. Tegenwoordig is het 'kloppend,volmaakter.'

Onveranderd is het streven om, uitsluitend te maken wat hij mooi vindt, vanuit de suggestie de fantasie tot leven te laten komen.
Hoewel bij tijd en wijlen een uitdaging voor de mensen om hem heen, zijn de eisen die hij aan zich zelf stelt minstens even hoog. Hij denkt 'overal over na', noemt het een voorrecht te zijn wie hij is.

"Want alleen door dicht bij jezelf te blijven, je goed te voelen in je leven, kun je bijzondere dingen creëren."

Terwijl samenlevingen wereldwijd aan grote veranderingen onderhevig zijn, ontstaan tevens kansen voor toenadering. De crises, met grote gevolgen voor velen, hebben de mens ook iets waardevols geschonken: groeiende bewustwording, het weg vallen van de façades.
“Hopelijk leidt het tot meer bedachtzaamheid.” zegt Essers, “Oprechtheid, Vriendelijkheid.”.

De kunstenaar in hem probeert de starheid te doorbreken. Iets 'los te weken', daar waar passiviteit overheerst. Hij, de eeuwige perfectionist.

WIEL ESSERS

HairArt

IMG-0426_edited.jpg
bottom of page